Med peroksider

 

Peroksidholdige produkter

Tannbleking blir av mange ansett som et alternativ for dem som føler at tennene er misfargede eller ikke lyse nok. Bleking av tenner behøver ikke å være skadelig hvis det utføres på riktig måte og på ”riktige” tenner. Det innebærer at tennene som skal blekes med peroksidholdige produketer ikke bør ha hull/tannråte, og heller ikke ha dårlige fyllinger. Tenner med amalgamfyllinger bør ikke blekes fordi kvikksølv frigjøres ved bleking.

En tann består av tre deler. Innerst ligger pulpa som hovedsakelig består av nerver og blodårer. Rundt pulpa ligger dentinet . Det er en tykk og hard substans som bestemmer tennenes farge. Ytterst ligger emaljen. Den er gjennomskinnelig og tynn, men veldig hard og tett og beskytter mot ytre påkjenninger. Under blekeprosessen trenger blekestoffet gjennom emaljens små sprekker og porer og inn til dentinet og bleker det til en lysere farge.

Europeisk lovgivning tillater ikke peroksidholdige produkter til hjemmebleking uten en grundig sjekk hos tannlegen, fordi risikoen for å skade tennene er relativt stor. Blekemidlene, hydrogenperoksid, kan gi flere skader, blant annet forandringer i emaljen, etseskader på tannkjøttet, betennelse i nerven og overfølsomme tenner. Noen kan derfor få alt fra lette til alvorlige symptomer ved en slik form for tannbleking.